La flexibilitat en el temps i l’espai és un dels temes de major discussió i recerca en relació amb l’organització de l’espai. Els productes d’eslàlom compleixen aquestes noves necessitats i, al mateix temps que ofereix solucions innovadores que li permeten organitzar l’espai de forma flexible, creatiu, adaptable i amb gran atenció a la sensorial i la sensibilitat individual.

Els separadors d’ambients d’eslàlom en realitat no són simples objectes de disseny tot i el component d’investigació sobre l’estètica del producte segueix sent predominant.

Sinó que són veritables creadors d’espais de qualitat, els molt còmoda

En un món empresarial cada vegada més dinàmic i que requereix rapidesa i velocitat en els canvis, els productes d’eslàlom es configuren com a capaç de garantir el dinamisme i la facilitat en la creació d’espais privats, l’espai utilitzable en l’immediat i personalitzat d’acord a les necessitats.

Els casos actuals d’espais de coworking, on diferents professionals comparteixen l’aire lliure, però que requereixen un alt grau d’intimitat de les persones, demostren com l’eslàlom investigació es dirigeix, precisament, en la direcció d’una resposta satisfactòria als canvis socials.

La modularitat del sistema permet també per poder organitzar petita cantonada, així com grans superfícies. eslàlom és espai obert, amable, agradable, fluïda i al centre hi ha ets tu.